Aerofirst

Fixed Speed Screw Air Compressor

-Belt drive : 5-75 KW
-Direct drive : 22-630 KW

Frequency Screw Air Compressor(Variable Speed) : 5-400 KW

- ลดการใช้พลังงานสูงสุด35% และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง 10%
- ไม่มีการสูญเสียพลังงาน, กระแสคงที่, แรงดันไม่สวิง
- เดินด้วยความเร็วรอบต่ำ, ลดกระแสตอนสตาร์ท, มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
- ง่ายต่อการใช้งาน และการซ่อมบำรุง

Quality air compressor certified by;

-ISO9001
- Europe CE
- 2000QMSC
- CCC certification
- CQC certification
- WSF certification
- China Energy-saving Products